Türkiye Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı

 15.02.2020 Tarihinde yapılan

Nihayet Kapanış Genel Kurulu Toplantısı

 ile

 Tasfiye ve Paylaştırma  İşlemleri nihai olarak

 sonuçlandırılmıştır.